E.Z.N.A.® Soil DNA Kit

20 In Stock
New
SKU:
D5625-02
In Stock
Pack:
1 piece
Sold By:
No of Citations:
8
Sold By:

Price : $724.69

Qty :

Description

Description

200 Preps E.Z.N.A.® Soil DNA Kit

Labviva Id: LV-0449-5233

Specifications

Specifications

More Information
Attribute Type Attribute Value
References Count 8.0000
Manufacturer OMEGA BIO-TEK
Thomas Number C755D04

Protocols & Papers

Protocols & Papers

Effects of Dietary Linseed Oil and Propionate Precursors on Ruminal Microbial Community, Composition, and Diversity in Yanbian Yellow Cattle

Xiang Z. Li , Byung K. Park , Jong S. Shin, Seong H. Choi, Stephen B. Smith, Chang G. Yan

PLOS ONE; Published: May 29, 2015

View Reference

Dysbiosis of intestinal microbiota and decrease in paneth cell antimicrobial peptide level during acute necrotizing pancreatitis in rats

Jing Chen , Chunlan Huang , Jingjing Wang, Hui Zhou, Yingying Lu, Lihong Lou, Junyuan Zheng, Ling Tian, Xingpeng Wang, Zhongwei Cao , Yue Zeng

PLOS ONE; Published: April 25, 2017

View Reference

Intermittent administration of a leucine-deprived diet is able to intervene in type 2 diabetes in db/db mice

Siying Wei; Jingyu Zhao; Shuo Wang; Meiqin Huang; Yining Wang; Yan Chen

Heliyon; Volume 4, Issue 9 2018/09/01

View Reference

Effects of long-term fertilization on soil organic carbon mineralization and microbial community structure

Zhen Guo, Jichang Han, Juan Li, Yan Xu, Xiaoli Wang

PLOS ONE; Published: January 25, 2019

View Reference

Feeding intolerance alters the gut microbiota of preterm infants

Zhenya Yuan , Junmei Yan , Hongyu Wen , Xiaoyi Deng, Xianbin Li, Siting Su

PLOS ONE; Published: January 22, 2019

View Reference

Bacterial community composition in the gut content of Lampetra japonica revealed by 16S rRNA gene pyrosequencing

Yu Zuo, Wenfang Xie, Yue Pang, Tiesong Li, Qingwei Li , Yingying Li

PLOS ONE; Published: December 5, 2017

View Reference

Alteration of gut microbiota induced by DPP-4i treatment improves glucose homeostasis

Xiaoyu Liao; Lingyu Song; Benhua Zeng; Bingyao Liu; Yuyang Qiu; Hua Qu; Yi Zheng; Min Long; Houdi Zhou; Yuan Wang; Yingxuan Du; Jing Xu; Rufei Shen; Qiang Tong; Leiqin Cai; Xing Li; Shaodong Guo; Gangyi Yang; Hongting Zheng

EBioMedicine; Volume 44, Issue undefined 2019/06/01

View Reference

Featured Products

  1. 4642070, Thermo Scientific* Finnpipette* F2 Single Channel Pipetters, 10-100 µL
    Price :328.97
    +
  2. 4642110, Thermo Scientific* Finnpipette* F2 Single Channel Pipetters, 1000-10000 µL
    Price :328.97
    +

Customer Reviews

Write Your Own Review
You're reviewing:E.Z.N.A.® Soil DNA Kit
Your Rating